4 Aralık 2011 Pazar

Kapitalizm ve İnsan Doğası


        İnsan temel olarak bütün canlılar gibi hayatta kalma savaşımı içindedir bütün hayatı boyunca.Bu savaş beraberinde rekabet olgusunu da getirir.Bencilliğin farklı aşamaları her insanın hayatına nüfuz eder.Siyasi bir varlık olarak insan bu halini tabiî ki de toplumsal hayatına yansıtır,onu şekillendirir.Tarih boyunca da bu konuda birçok felsefeci kafa yormuştur.Acaba insan doğasına en uygun sistem nedir diye?Burada anlatmak istediğim siyasi açıdan ziyade ekonomik doğasına yönelik olanıdır.
         Günümüzde ekonominin dizginleri büyük şirketlerin ellerinde olsada ekonominin sırrı insan tüketimin gelişiminde saklıdır.Gelişen teknolojik olanaklar bu karmaşık ağı bu kadar geliştirmeden önce ticaret pazarlarda en doğal haliyle sürüyordu.Fiyatlar devletlerin kontrolünde görünsede direkt üretici ile tüketici birebir temas halindeydi.Daha aracılar ekonominin çarklarına girememişlerdi.Kanaatimce kapitalizm ilk öncüleri de bu aracılar olacaklardır.İtalyan şehir devletlerinde ortaya çıkan bu tüccarlar kapitalizm en önemli kurallarından olan kar optimizasyonu ayarını yaparak geniş bir ekonomik coğrafyada hareket edecekler.
         Avrupa’nın kendine has kültür gelişiminde bu kapitalist ruhu desteklemeye devam edecek.Ulusların zenginleşmesi daha güçsüz ulusların sömürülmesi gerçeğinin üzerini örtecek.Eşitsizliğin sebebi uzun bir süre batı toplumunda sorgulanmayacak bile.Batının akılcılığı ile doğunun mistizmi birbirlerini ne anlayacak ne de anlamak isteyecek.Sömürü kültürü insan doğasında ki bencilliğin en bariz dışavurumu olacak.
          Zenginliğe olan bu sonu gelmez iştah batı uygarlığında kendi içinde savaşını verip yeni yollar bulduğunda her seferinde yeni savaşlara yol açacak.Medeniyet kisvesi altında doğu toplumlarını sömürmeyi bir hak bilecek.Rekabetin en büyük erdem olduğu kapitalizm dünyasında şefkat zayıflık olarak hor görülecek.
         Şimdilik Kapitalizm insan hayatında üstün bir sistem olarak kendini tek alternatif olarak kabul ettirmiş olabilir,lakin insanlık ne kadar bencil bir karaktere sahip olsada yeni bir yol bulma konusunda kendisini gösterecektir.Umudum bu çabanın çok uzun ve kanlı bir şekil almamasıdır.İnsanlığın nihai olarak ortak bir kardeşlik yolunda el ele yürümesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder