7 Aralık 2011 Çarşamba

Kentleşme


        İnsanoğlu sosyal bir varlık olarak birlikte yaşama kültürünü tarih boyunca geliştirdi. İlkel toplumlarda başlayan kabile yaşantısı iş bölümlerinin artması ve güvenlik ihtiyaçları ile birlikte köylerin kurulmasına sebep verdi. Merkezi otoritelerin yerleşmesi beraberinde kentsel bir yapının doğmasını sağladı. Kentsel olguyu meydana getiren irili ufaklı daha birçok neden sayabiliriz ama önemli olan onun kendi içindeki işleyişini kavramaktır.
        Kent hayatı beraberinde kalabalık insan topluluklarını getirir. Bu kadar insanın ufak bir alana tıkışması ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi büyük iaşe sorunları içerir. Bu yüzden kent ile kırsal arasında çok önemli bir bağ vardır. Kırsal kentin ihtiyacı olan yiyecek ihtiyacını karşılamak zorundadır. Kurulan pazarlar köylünün şehre mallarını iletebilmesinin ilk zamanlarda en önemli yoluydu. Kentlerin zenginliğini soylular ve yönetim kademesinde bulunan memurlar sağladığından tüccarlar daha baskın bir konuma gelememişlerdi. Kimi yerde bu kentler güvenlik amacıyla surla çevriliyorlardı. Ekonomik faaliyetlerin tam olarak gelişmemesi tarım üretimini kısıtladığından dolayı nüfuz artışı belli seviyelerde kalıyordu. Bazen şehri vuran salgınlar gerilemeye neden oluyordu. Kentleşme emekleme dönemlerinde bunun gibi birçok sorunla yüz yüze geldi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder